ZonnepanelenReviewsnl.com

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website zonnepanelenreviewsnl.com (hierna te noemen “de website”). Door gebruik te maken van de website stemt u in met deze voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de website niet te gebruiken.

 • Gebruik van de website
 1. De website zonnepanelenreviewsnl.com biedt informatie en vergelijkingen met betrekking tot zonnepanelen en aanverwante producten en diensten. De verstrekte informatie is bedoeld als algemene informatie en dient niet te worden beschouwd als professioneel advies. U bent als gebruiker verantwoordelijk voor het nemen van weloverwogen beslissingen met betrekking tot de aanschaf of installatie van zonnepanelen.
 2. De website kan links bevatten naar externe websites van derden. Deze links worden uitsluitend ter informatie verstrekt. We hebben geen controle over de inhoud van deze externe websites en zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie op deze websites. Het bezoeken van externe websites via de links op onze website is op eigen risico.
 3. U stemt ermee in de website niet te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U gaat akkoord met het naleven van alle toepasselijke wetten en voorschriften tijdens het gebruik van de website.
 • Intellectuele eigendom
 1. Tenzij anders vermeld, zijn alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van de website en de daarop gepubliceerde informatie eigendom van zonnepanelenreviewsnl.com. Deze inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, logo’s, video’s, grafische elementen en software. Het is niet toegestaan om deze inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van zonnepanelenreviewsnl.com te kopiĆ«ren, reproduceren, distribueren, wijzigen of op enige andere wijze te gebruiken.
 2. Het is u toegestaan om de informatie op de website te bekijken, downloaden en afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits u alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen intact laat.
 • Disclaimer van aansprakelijkheid
 1. Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op de website accuraat, volledig en actueel is, kunnen we geen garanties geven met betrekking tot de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de inhoud ervan.
 2. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele technische storingen, onderbrekingen of fouten op de website. We behouden ons het recht voor om de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bij te werken, op te schorten of te beƫindigen.
 • Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.
 • Wijzigingen van de algemene voorwaarden
 1. We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de meest recente versie van de algemene voorwaarden te raadplegen.
 2. Door gebruik te maken van de website na eventuele wijzigingen van de algemene voorwaarden, gaat u akkoord met de gewijzigde voorwaarden.

Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op de website zonnepanelenreviewsnl.com.